'Een goed gevulde gereedschapskist en luisterend naar de klant'

'Een goed gevulde gereedschapskist en luisterend naar de klant'

donderdag 27 juni 2019 - Marjan van der Tholen

Deze mooi aanbeveling ontvingen wij pas geleden.

'Sinds 2011 werk ik al samen met Viktor. Dit begon in Naarden en vanaf 2015 werken we ook weer samen in Soest. Met het DISC-model als basis hebben Viktor en zijn broer/collega Stephen in nauwe samenwerking met de afdeling met 27 medewerkers en mij gewerkt aan de ontwikkeling van Talentmanagent. Met als doel, de afdeling nog beter te laten aansluiten op de hedendaagse eisen die aan een (beleids)afdeling worden gesteld. Kenmerkend voor hun aanpak is hun commitment, het investeren in de lange termijn relatie en de speelse manier waarop zij in staat zijn om theorie en praktijk bij elkaar te brengen. Met een goed gevulde gereedschapskist en luisterend naar de klant, zijn Viktor en Stephen altijd in staat om aan te sluiten bij de klantvraag en zo nodig te schakelen bij het (ontwikkelings)vraagstuk van het moment.'

-Patrick Schultink, afdelingshoofd samenleving, Gemeente Soest

terug naar het overzicht

terug naar het overzicht

Zij zijn er beter van geworden