Een leven lang leren

Een leven lang leren
Nieuws

donderdag 27 augustus 2020 - Marjan van der Tholen

Werknemers die zich blijven ontwikkelen, hebben een grotere kans op een succesvolle loopbaan met leuk werk en een goed inkomen.

Vanaf maart 2020 stelt Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid jaarlijks € 48 miljoen beschikbaar voor de SLIM-regeling. Via de SLIM-regeling (Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen In MKB-ondernemingen) kan elke MKB-onderneming subsidie aanvragen van maximaal € 24.999 voor leren en ontwikkelen.

'Het moet "vanzelfsprekend" worden dat mensen zich blijven ontwikkelen gedurende hun werkzame leven'

Kleinere bedrijven hebben moeite om daar mee aan de slag te gaan aldus Minister Koolmees.

Wil jij investeren in leren en ontwikkelen in jouw onderneming?

Vraag dan SLIM-subsidie aan!

Elke MKB-onderneming kan per tijdvak subsidie aanvragen voor:
• doorlichten van de onderneming wat uitmondt in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming
• verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van de werkenden in de onderneming
het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk
• het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf

Je hebt van 1 tot en met 30 september 2020 de tijd om de subsidie aan te vragen in het tweede tijdvak.

Meer informatie over de SLIM-regeling kan je vindt je HIER .


Optimaal Talent verzorgt sinds 2001 trainingen en begeleidt coaching- en organisatietrajecten op het gebied van, onder meer, talentontwikkeling en loopbaanadvies.

Loopbaan- en ontwikkeladvies is maatwerk.
Het is belangrijk een loopbaan te kiezen die dicht bij je persoonlijkheid, talenten en reële mogelijkheden ligt.

Wij kunnen een concreet loopbaanplan voor de medewerkers binnen jouw bedrijf op te stellen.
Met onze expertise op het gebied van subsidies kunnen wij je helpen met de aanvraag.

De soft skills van de 21 eeuw (zie plaatje hierboven) zijn onmisbare vaardigheden die we hard nodig hebben in een tijd van maatschappelijke innovaties, robotisering en digitalisering. Deze vaardigheden verwerken wij in het loopbaan- of ontwikkeladvies.

Geïnteresseerd?
Ben je geïnteresseerd of wil je weten welke kansen er liggen voor jouw bedrijf? Neem dan contact met ons op, wij bespreken graag de mogelijkheden met je. Bel 0186-640711 of vul het contactformulier in.terug naar het overzicht

terug naar het overzicht

Zij zijn er beter van geworden