Optimale resultaten met een medewerkers-tevredenheidsonderzoek

Optimale resultaten met een medewerkers-tevredenheidsonderzoek

zaterdag 6 april 2019 - Viktor Steijger

Je kent het vast wel. Een e-mail in je inbox met het verzoek het zoveelste medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) in te vullen. In veel gevallen wordt het als een moetje gezien en niet echt serieus genomen. Maar een MTO dat met de juiste intentie wordt ingezet en opgevolgd, kan positieve gevolgen hebben voor de betrokkenheid van het personeel. Wij vertellen je er graag meer over.

Medewerkerstevredenheid in beeld

Uit onderzoek van Gallup (2017) blijkt dat er wereldwijd biljoenen euro’s verloren gaan door een gebrek aan tevreden medewerkers.

In Nederland blijkt slechts 12% van de werknemers betrokken te zijn. Van de resterende 88% is 75% niet betrokken en slechts 13% in zeer lage mate. Niet-betrokken medewerkers zijn 40% vaker ziek en maken 60% meer fouten.

De best scorende bedrijven op het gebied van betrokkenheid blijken daarentegen productiever en winstgevender te zijn. Medewerkers die werken vanuit hun kracht zijn zes keer meer betrokken bij hun werk dan de gemiddelde werknemer én veel productiever. Ook zijn medewerkers die hun werk doen vanuit een missie of passie veruit meer betrokken, dragen positief bij aan het bedrijfsresultaat en zoeken minder snel een andere baan. Dus tel uit je winst!

Nut en noodzaak van het medewerkerstevredenheidsonderzoek

Om te peilen op welke vlakken je personeel tevreden is en waar verbeteringen mogelijk zijn, wordt een MTO ingezet. Uiteindelijk wil je als werkgever immers graag dat je personeel lekker in haar vel zit. Maar echte resultaten blijven echter vaak uit. En dat is nergens voor nodig.

Goed werkgeverschap

 “HPO’s behalen over een periode van 5-10 jaar betere financiële en niet-financiële resultaten dan de concurrent. 

~ Dr. André de Waal, expert op het gebied van High Performance Organizations (HPO’s) 

 

Hoe zorg je er nu voor dat je echte resultaten behaald met je MTO? Een open en actiegerichte organisatiecultuur blijkt een belangrijke factor te zijn in zogenaamde High Performance-Organisaties (HPO’s). Het MTO is daar een belangrijk onderdeel van, omdat je je medewerkers de ruimte geeft om gehoord te worden.

Daarbij is het wél cruciaal dat er daadwerkelijk iets met de resultaten van het MTO wordt gedaan. Op die manier laat je zien dat je een aantrekkelijke werkgever bent. En bij fijne werkgevers willen goede werknemers komen én blijven werken.

Do’s en don’ts van het ideale MTO

 Do’s 

Meet meer dan medewerkerstevredenheid

De gemiddelde tevredenheid van medewerkers in Nederland ligt op een 7,4. Geen slechte score. Maar pas wanneer je ook de bevlogenheid, betrokkenheid , motivatie en productiviteit van medewerkers in kaart brengt, krijg je inzicht in wat er goed gaat en wat er beter kan.

Betrek de medewerkers bij het onderzoek voor het beste resultaat

Je MTO krijgt pas echt waarde als er een hoge respons is die een goede afspiegeling van de organisatie geeft. Dit draagvlak creëer je door medewerkers in alle stadia van het onderzoek te betrekken. Niet alleen laat je ze meedenken over het onderzoek, maar ook ga je samen aan de slag met de resultaten.

Garandeer anonimiteit van medewerkers tijdens het onderzoek

Je wilt weten wat er écht speelt op de werkvloer; aan sociaal wenselijke antwoorden heb je niets. Anonimiteit is daarom cruciaal. Om die reden is het aan te raden een professioneel onderzoeksbureau in de arm te nemen.

Don’ts

Maak zelf een vragenlijst

Een goed onderzoek uitvoeren is een vak apart. Als je zelf een vragenlijst in elkaar knutselt, loop je het risico dat je geen gevalideerde vragen gebruikt. Schakel daarom liever een onderzoeksbureau in.

Bekijk alleen jouw eigen resultaten

Gebruik een benchmark om de resultaten van jouw organisatie in perspectief te zetten. Pas als je jouw score van een 6,2 afzet tegen het landelijk gemiddelde van een 7,1, ontdek je dat er verbeteringen mogelijk zijn. 

Deel de resultaten alleen met het management

Al geven de resultaten van het onderzoek volop stuurinformatie voor het management, vergeet niet om de resultaten ook met de medewerkers te delen en hen te betrekken bij de verbeterplannen. Anders kan het tot grote weerstand leiden.

 

Ook benieuwd hoe jij vandaag nog kunt beginnen met het optimaliseren van je medewerkerstevredenheid?

terug naar het overzicht

terug naar het overzicht

Zij zijn er beter van geworden