Strategische Personeelsplanning

De markt verandert continu, net als het werk voor jullie organisatie. De medewerkers krijgen daardoor een andere functie, andere taken of een nieuwe rol. 

Bij trajecten gericht op strategische personeelsplanning zijn wij de partner die ervoor kan zorgen dat de juiste mensen op de juiste plek terechtkomen. Wij begeleiden de medewerkers naar hun nieuwe rol of bij het ontwikkelen van de gewenste competenties. Hierbij gaan we uit van de talenten en het potentieel van de medewerkers. 

Vragen die we in zo'n traject samen beantwoorden zijn: 

  • Welke competenties zijn nodig in de toekomst? 
  • Welke kloof is er tussen de huidige en gewenste competenties? 
  • Welk profiel hebben medewerkers nodig in de nieuwe situatie? 
  • Hoe kunnen we de huidige medewerkers doorontwikkelen? 
  • Wat hebben de mensen in de organisatie concreet nodig om de nieuwe rol eigen te maken? 
  • En hoe blijven wij ook in de toekomst het beste uit onze mensen, teams en de organisatie halen?

Bij een Strategisch Personeelsplanningtraject (SPP) begeleiden wij jullie management- en HR-team op het proces en de menskant van de verandering. Wij hebben expertise op het duiden en opstellen van de gewenste competenties, het vaststellen van de ontwikkelbaarheid van medewerkers en het begeleiden van een ontwikkeltraject voor het personeel.

Onze toegevoegde waarde is het kunnen schakelen tussen de rollen van adviseur, procesbegeleider, trainer, assessor en coach. 

Wij werken daarnaast samen met verschillende experts op het gebied van de kwantitatieve en financiele aspecten van SPP. 

Ja, ik wil vijblijvend kennismaken 

Dit zegt één van onze opdrachtgevers: 

"Samen hebben we in Zwijndrecht hard gewerkt aan de ontwikkeling en inzet van Strategische Personeelsplanning en Talentmanagement ter ondersteuning van onze organisatieontwikkeling. Mooi om samen vorm te kunnen geven aan talentontwikkeling in de praktijk met als doel om onze medewerkers weerbaar te maken in deze woelige tijden, waarin veel verandert!

Dit alles gebeurt via bijzondere en inspirerende bijeenkomsten en sessies, die zeer gewaardeerd worden door onze MT-ers en medewerkers en die ook mooie resultaten opleveren! Ik kijk alweer uit naar nieuwe themabijeenkomsten en naar de gezamenlijke ontwikkeling van HR-mogelijkheden. Bijvoorbeeld een vitaliteitsassessment voor onze iets oudere medewerkers, om optimaal invulling te geven aan talentontwikkeling!"

                                                                                                - Anita te Kampe, Adjunct-directeur, Gemeente Zwijndrecht- 

 

Zij zijn er beter van geworden