Vijfdaagse training 'Coachend Leiderschap Practitioner'

Een unieke opleiding die gebaseerd is op de uitgangspunten van Neuro Linguïstisch Programmeren en Transactionele Analyse. Speciaal voor directeuren, leidinggevenden, coördinatoren en projectleiders die collega’s en teams in hun kracht willen zetten.

Veel organisaties zetten vastberaden in op méér wendbaarheid en beter talentmanagement in deze tijd van snelle veranderingen. Daarmee verandert de rol van leidinggevenden, dit maakt dat er zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid steeds meer om coachend leiderschap gevraagd wordt. In de praktijk zien we dan dat een specialist, projectleider, coördinator of leidinggevende lang niet altijd een goede coach is.

Deze content is alleen beschikbaar nadat je cookies hebt geaccepteerd.

“Wat echt uniek is, dat deze trainer me een heel goed gevoel gaf door een ontzettend veilige en fijne sfeer te creeren. In deze  ideale ambiance heb ik heel veel geleerd”.

- Lisette Alders, Continental Bakeries –

Vragen die we dagelijks tegenkomen zijn:

 • Hoe krijgen we in onze organisatie meer autonomie op de werkvloer, beter functionerende zelfsturende teams, solide talentmanagement en meer coachend leiderschap?
 • Hoe gaan we om met vakinhoudelijke professionals die tot leidinggevenden zijn gepromoveerd en juist sterke behoefte hebben aan soft skills?
 • Is er een ontwikkelprogramma voor coördinatoren, projectleiders, management of leidinggevenden?
 • Leren zij hierin collega’s en teams optimaal te faciliteren bij het ontwikkelen van hun wendbaarheid, weerbaarheid en lerend vermogen tijdens veranderingen?
 • Leren ze ook hoe ze talenten kunnen herkennen, stimuleren en benutten?

Na deze 5-daagse hebben de deelnemers zich de belangrijkste inzichten en handvatten voor Coachend Leiderschap eigen gemaakt. Ze zijn vaardiger, effectiever en krachtiger om zo collega’s en teams te helpen er uit te halen wat er in zit.

“Ik heb veel trainingen gevolgd, maar dit is echt beste training die ik ooit heb meegemaakt”

- Lindella Dujardin Papo, gemeente Capelle aan de IJssel -

Wat kun je verwachten?

In dit praktijkgerichte ontwikkelprogramma vergroot de deelnemer zijn kennis en kunde op het gebied van talentgericht coachen, talentmanagement, Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) en Transactionele Analyse (TA).

Voorafgaand aan de training wordt een beknopt individueel ontwikkelassessment afgenomen. Tijdens de training krijgt de deelnemer diverse zelfstudieopdrachten, schrijft hij reflectieverslagen en houdt hij een logboek bij. Ook krijgt hij drie persoonlijke online-testen en een persoonlijke coachsessie aangereikt. Als proeve van bekwaamheid wordt op de laatste dag een praktijktoets afgelegd, geeft elke deelnemer een korte presentatie over zijn persoonlijke ontwikkeling en wordt na afloop een exclusief certificaat Coachend Leiderschap Practitioner uitgereikt. 

Opbrengsten van deze training:

 • Inzicht in de al aanwezige en nog noodzakelijk ontwikkelbare coachcompetenties en de haalbaarheid ervan. Hiervoor maken we gebruik van een ontwikkelassessment: drie persoonlijke testen, een analyse, een validerend interview en een rapportage;
 • Inzicht in het eigen gedrag en het verband tussen denken, voelen en handelen. Door diepgaande reflectie leert de deelnemer eigen gedragspatronen, blokkades, schaduwkanten en overtuigingen te herkennen, erkennen en los te laten;
 • Bewustwording van succes- en faalfactoren in coachend leiderschap, best practices en concrete praktijkvoorbeelden;
 • Versterking van de emotionele intelligentie, zelfkennis, inlevingsvermogen en vraagtechnieken;
 • Handvatten voor feedbackvaardigheden, interpreteren, observeren, empathisch luisteren, team coaching en talentidentificatie (sterke punten en potentieel leren herkennen);
 • Betere coachvaardigheden en motiverende gespreksvoering ondersteund door de krachtige uitgangspunten van NLP en TA. Er wordt geoefend met een acteur in een veilige setting;
 • Het beter kunnen herkennen van weerstand en daar effectief mee omgaan;
 • Tools om de wendbaarheid en het lerend vermogen van anderen bij veranderingen te stimuleren;
 • Verdieping van kennis, vaardigheden en houding op het niveau van overtuigingen, identiteit en missie;
 • Een praktijkgerichte coaching-toolkit van succesvolle modellen, methodieken, handvatten en talenttesten;
 • Diverse praktische adviezen voor de eigen situatie, casus, beoogde loopbaanstap of -verandering. 

Kortom, een mix van inzichten, handvatten, tips en leer- en actiepunten om succesvol te kunnen handelen in de rol van effectieve coach op het werk.

Neem contact op met Optimaal Talent op nummer 0186-640711 of mail naar info@optimaal-talent.nl voor een kennismakingsgesprek of intake. Deze training kan ook als in-company opleidingsprogramma en/of MD traject worden aangeboden en kan in onderlinge afstemming op basis van doelen, wensen en randvoorwaarden op maat gemaakt worden. 

Trainer en coaches

Deze Coachend Leiderschap Practitioner is een samenwerking tussen Optimaal Talent B.V. en BelgerCoaching. De 5-daagse training wordt verzorgd door Viktor Steijger en Robert Belger.

Viktor Steijger is sinds 2001 trainer en coach bij Optimaal Talent, waar hij managing partner is. In zijn dagelijkse rol wordt hij op het gebied van talentmanagement, persoonlijke effectiviteit, verandermanagement, zelfsturing en organisatie- en teamontwikkeling gevraagd door bedrijven en overheidsorganisaties. Viktor heeft vier boeken geschreven over talentmanagement, teamontwikkeling en coaching. Viktor voltooide de Masterstudie Verandermanagement en Talentmanagement op de Rijksuniversiteit Groningen en heeft een internationaal diploma als Mastercoach NLP/TA en Systemisch Werken. Zijn centrale uitgangspunt is: ‘Talent is een gift, iedereen heeft talent, je moet het kadootje alleen nog wel uitpakken’

Robert Belger is sinds 2015 als zelfstandig NLP-coach en trainer werkzaam bij BelgerCoaching. Daarvoor werkte hij bij de overheid in verschillende rollen waaronder senior adviseur en teamleider. Hij heeft onder andere een opleiding tot Professioneel Coach, NLP Practitioner en NLP Master Practitioner afgerond. Met veel passie coacht Robert betrokken professionals die vaak werkzaam zijn binnen (semi-) overheidsorganisaties. Daarnaast faciliteert hij de ontwikkeling van teams en verzorgt hij NLP trainingen. Roberts favoriete motto luidt: ‘Waanzin is steeds hetzelfde blijven doen en een ander resultaat verwachten’

 

Samenvatting

Onderwerp
Speciaal voor directeuren, leidinggevenden, coördinatoren en projectleiders die collega’s en teams in hun kracht willen zetten.

Datum en duur
5 dagen op aanvraag

Locatie
Inspirerende locatie (in de buurt van Rotterdam/Oud-Beijerland)

Prijs
€ 2.995,- inclusief boek, drie persoonlijke testen, assessmentrapportage, vijf trainingsdagen en een coachsessie van 2 uur

Direct inschrijven Vraag informatie aan

Informatie aanvragen

Zij zijn er beter van geworden