Strategische personeelsplanning & Talentontwikkeling

Veel organisaties worden geconfronteerd met het feit dat er met minder mensen, meer bereikt moet worden. De medewerkers en teams passen zich niet als vanzelf aan, aan de eisen voor de toekomst. Hoe ga je hiermee om? Hoe zorg je ervoor dat de medewerkers, afdelingen en teams klaar zijn voor de veranderingen? En dat je meer grip krijgt op de kwaliteit en dynamiek van de medewerkers; organisatie breed, op teamniveau en zo nodig op individueel niveau?

SPP

Strategische Personeelplanning (SPP) is een tool om hier als MT vat op te krijgen. SPP is geen wondermiddel dat alle problemen doet verdwijnen, maar laat op de radar wel zien waar toekomstige hick ups zitten, zodat er tijdig kan worden nagedacht en voorgesorteerd op HR-interventies.

Gemeente Zwijndrecht

Viktor Steijger heeft namens Optimaal Talent het SPP-traject voor de Gemeente Zwijndrecht begeleid. Er is een analyse gemaakt van het huidige en gewenste personeelsbestand en vervolgens is er vanuit de kloofanalyse (knelpunten en verschillen) een plan van aanpak uiteen gezet met acties om ook in de toekomst de juiste mensen op de juiste plaats te krijgen.

Reactie Anita te Kampe (Adjunct-directeur Gemeente Zwijndrecht)

"Samen hebben we in Zwijndrecht hard gewerkt aan de ontwikkeling en inzet van Strategische Personeelsplanning en Talentmanagement ter ondersteuning van onze organisatieontwikkeling. Mooi om samen vorm te kunnen geven aan talentontwikkeling in de praktijk met als doel om onze medewerkers weerbaar te maken in deze woelige tijden, waarin veel verandert! Dit alles gebeurt via bijzondere en inspirerende bijeenkomsten en sessies, die zeer gewaardeerd worden door onze MT-ers en medewerkers en die ook mooie resultaten opleveren! Ik kijk al weer uit naar nieuwe themabijeenkomsten en naar de gezamenlijke ontwikkeling van HR-mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld een vitaliteitsassessment voor onze iets oudere medewerkers, om optimaal invulling te geven aan talentontwikkeling!

Kortom, Optimaal Talent is de juiste organisatie als je echt werk wilt maken binnen jouw organisatie van talentontwikkeling, teambuilding, coaching en strategische personeelsplanning!"

Zij zijn er beter van geworden